Lex Lotta

Motion 2022/23:1751 av Annika Strandhäll (S)

av Annika Strandhäll (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa lex Lotta och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje dag utsätts flickor och kvinnor för trakasserier, våld och sexualbrott. Inte sällan av en man de har eller har haft en relation med. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. Våldet orsakar stort lidande och livslånga konsekvenser, det är oacceptabelt.

Tidigare i år presenterade Jämställdhetsmyndigheten en rapport som visade att våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter inte får ett tillräckligt bra stöd och skydd från myndigheterna. Dessutom gör brister i rutiner att personuppgifter röjs.

Medvetenheten om mäns våld mot kvinnor behöver öka i hela samhället. De brister som gör att kvinnor faller mellan stolarna behöver åtgärdas, därför är en Lex Lotta rätt väg att gå. När en kvinna har blivit mördad av en man, trots att hon i kontakt med myndigheter uttryckt ett behov av hjälp på grund av en psykisk eller fysik våldsam relation ska den berörda myndigheten Lex Lotta-anmäla sig själva. Syftet med anmälan är att uppmärksamma myndighetens brister i bemötande och stöd till våldsutsatta kvinnor

 

 

 

Annika Strandhäll (S)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)