Tidsgräns vid bodelning

Motion 2022/23:1731 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en tidsgräns för när en påbörjad bodelningsprocess ska vara färdigställd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt Brottsförebyggande rådet lever cirka 150 000 barn med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern. Hundratals kvinnor har dödats av en nuvarande eller före detta partner. Mammor, döttrar, systrar och vänner som drabbas av mäns våld mot kvinnor. Det är brott som ska straffas. Det är brottsoffer som ska skyddas och få stöd.

Som samhälle måste vi vidta många olika insatser för att rädda och stödja de kvinnor och barn som lever under dessa svåra förhållanden. Sedan 2016 har vi socialdemokrater arbetat efter en sammanhållen strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och genomförde ett stort antal viktiga insatser på detta område med allt från straffskärpningar, ökade resurser till förebyggande insatser. Trots det finns det fortfarande ett antal insatser som måste till. Det krävs många åtgärder på många olika områden för att få slut på våldet och dess konsekvenser.

När en kvinna vågar ta steget att lämna en våldsam partner är det viktigt att få stöd. Lika viktigt är att få till en långsiktighet för att kunna börja ett nytt liv. Det finns kvinnor som lämnat men känt sig tvingade att gå tillbaka när de inte får till en bra bostadssituation för sig och barnen. Till exempel handlar det om kvinnor som inte fått till en bodelning och därmed inte har ekonomiska möjligheter till en hållbar bostadssituation. Maken eller sambon har vägrat medverka till en bodelning och situationen har till slut tvingat brottsoffret tillbaka till förövaren. En bodelning mellan makar bör göras skyndsamt, men det finns inte någon lag som anger hur lång tid den ska eller som mest får ta. Det är inte rimligt.

Mot bakgrund av ovanstående måste en tidsgräns införas så att våldsutövaren inte medvetet tillåts dra ut på bodelningsprocessen för att på så sätt försvåra för sin tidigare partner och offer att gå vidare i livet.

 

 

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)