Grundlagsskydd för public service

Motion 2022/23:1727 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att grundlagsskydda public service och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En oberoende och fri media är en av grundbultarna i en demokrati för att alla ska få tillgång till opartisk information. Public service-medierna har därför en avgörande funktion i samhället att bedriva en självständig radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst. För att värna oberoendet måste verksamheten bedrivas självständigt i förhållande till så väl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen i samhället. I auktoritära länder är det de oberoende medierna de som först blir tystade, såsom varit fallet i Polen, Ungern och Ryssland. För att slå vakt om denna viktiga funktion bör vi därför grundlagsskydda public service.

För att public service ska fortsätta utvecklas och är det viktigt att de fortsatt har ett brett uppdrag med program som är betydelsefulla för allmänheten. Det innebär att programtablån måste få innehålla såväl bredd som spets, från dokumentärer och nyheter till underhållning och film. Det är också en jämlikhetsfråga då inte alla har råd att betala till olika streamingtjänster. Public service garanterar en kvalitativ och oberoende nyhetsrapportering och underhållning som når ut brett.

Det har blivit tydligt för oss att vi måste organisera vårt samhälle för såväl goda tider som för tider av kris. I oroliga tider är demokratin som skörast. Oberoende journalistik som når alla är avgörande för försvaret av vårt demokratiska samhälle.

Mot bakgrund av ovanstående måste public service grundlagsskyddas samt garanteras ha ett fortsatt brett utbud. På så sätt värnar vi att public service är fortsatt starkt, fritt och oberoende.

 

 

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)