Förundersökningssekretess

Motion 2022/23:1724 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förundersökningssekretess och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under pågående polisutredningar (förundersökningar) gäller så kallad förundersökningssekretess. Det innebär att uppgifterna i en förundersökning inte lämnas ut eftersom detta skulle kunna skada utredningen. Anledningen till att det finns förundersökningssekretess är för att misstänkta kan försvåra en utredning om de vet vad vittnen och målsäganden sagt i utredningen. Det finns också en risk för att bevis kan förstöras och att misstänkta försöker påverka vittnen eller den som utsatts för brottet.

Förundersökningen blir dock offentlig när åtal är väckt. Beslut om att förundersökningen fortsatt ska vara sekretessbelagd förekommer dock om en enskild kan lida men av att uppgifterna blir kända.

Samma risk för att vittnen och offer hotas och uppgifter ändras finns dock ända fram till rättegången. Särskilt uppenbar är risken när brottet är begånget av kriminella nätverk. En redan svår situation för berörda blir ännu svårare och möjligheterna till en rättvis dom minskar. Det finns ett behov av att se över lagstiftningen gällande möjligheten att utöka sekretessen för förundersökningar fram till rättegång.

 

 

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)