Statlig e-legitimation

Motion 2022/23:1723 av Eva Lindh (S)

av Eva Lindh (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en statlig e-legitimation och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Digitaliseringen har ökat mycket i vårt samhälle och det innebär att det är svårt att klara sig utan tillgång till en e-legitimation för att styrka vår identitet. Behovet av en säker och tillförlitlig e-legitimation är därför stort. I dag finns det inte något alternativ att använda sig av om de privat utfärdade e-legitimationerna av någon anledning inte skulle fungera. Det kan få allvarliga konsekvenser.

Vi har de senaste åren blivit allt mer uppmärksammade om att vi måste planera för såväl goda tider och som för tider av kris. Att ha en säker e-legitimation är en viktig del i att bygga samhället för kristider. E-legitimationer utgör en samhällskritisk infrastruktur som måste fungera även i höjd beredskap och ytterst även i krig. Störningar i e-legitimationssystem kan annars snabbt få kännbara effekter för hela samhället.

I takt med att digitaliseringen ökar har bedrägerierna på området ökat, något som göder den organiserade brottsligheten. Varje år anmäls ungefär 200 000 bedrägerier. Mörkertalet tros också vara stort. Bedrägerier mot enskilda personer genererar cirka tre miljarder kronor i brottsvinster varje år. En summa som uppskattas ha ökat med 49 procent på ett år. Kraftfulla åtgärder på många områden behövas för att bekämpa bedrägerier. Att införa en statlig e-legitimation är en viktig byggsten i detta arbete.

Att det finns ett behov av en säker statlig e-legitimation som kan användas om de privata e-legitimationerna upphör att fungera är tydligt. Det är oroande att en privat aktör ges en så dominerande ställning på den svenska marknaden för en så samhällsviktig funktion som e-legitimationer. Det är hög tid att införa en statlig e-legitimation.

 

 

Eva Lindh (S)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare