Kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonal

Motion 2022/23:1717 av Johan Andersson m.fl. (S)

av Johan Andersson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonal och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Socialdemokraternas vallöfte om att införa kostnadsfria arbetskläder till anställda inom äldreomsorgen uppfylldes i början av mandatperioden. En kartläggning som Socialstyrelsen gjorde 2021 visade att nästan alla arbetsgivare nu bekostar arbetskläder inom äldreomsorgen. Det är glädjande och viktigt för både jämställdheten och arbetsmiljön.

Nu är det dags att ta ett steg till, bokstavligt talat. Personalen som är verksam inom svensk vård behöver skyddsskor. Under ett arbetspass går vårdpersonalen många steg och har därför behov av fotriktiga skor.

Skyddsskor inom mansdominerade yrken regleras ofta genom praxis och i kollektivavtal. Det är rimligt att även medarbetare i kvinnodominerade branscher får tillgång till arbetsskor, och därför bör man överväga att införa kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonal.

 

 

 

Johan Andersson (S)

Eva Lindh (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)