Frigörelsekapital

Motion 2022/23:1677 av Helena Vilhelmsson (C)

av Helena Vilhelmsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett frigörelsestöd till personer utsatta för relationsvåld för att de ska kunna lämna en destruktiv relation med bibehållen ekonomisk försörjning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ekonomisk frihet är en fundamental beståndsdel för jämställdhet mellan kvinnor och män. För att uppnå ekonomisk frihet krävs att varje person har ett jobb eller sysselsättning, att lönerna i kvinnodominerade sektorer höjs samt att föräldraförsäkringen blir mer jämställd.

 

Ytterligare en pusselbit för en trygg ekonomi, är att ha ett sparkapital. Kvinnor och mäns sparande skiljer sig åt, och det så kallade ”spargapet” ökar. En undersökning från Folksam år 2019 visar att det nuvarande spargapet kan resultera i att kvinnor efter 40 år sparat ihop drygt 350000 kronor mindre än män vid en årlig avkastning på två procent.

Vid en årlig avkastning på fyra procent stiger den summan till knappt 550000 kronor och vid en årlig avkastning på 6,8 procent blir summan drygt en miljon.

 

Att kvinnor sparar mindre pengar har konsekvenser för deras livsinkomst, speciellt för kvinnor med små inkomster. Ett sparkapital är en frihet, trygghet och säkerhet. Det är en förutsättning för investeringar som bostadsköp, men också för att exempelvis klara av oväntade utgifter.

 

En oväntad utgift kan vara en separation eller skilsmässa. För den som lever i en psykisk eller fysiskt våldsam relation kan möjligheten att lämna vara livsavgörande – en osäker ekonomi kan göra att den utsatta stannar i relationen. Förutsättningarna för att klara försörjning för sig själv som ensamstående, och eventuella barn, kan helt enkelt vara för svåra efter en separation.

 

Ekonomi får aldrig vara ett skäl att stanna i en våldsam relation. För dessa personer måste det finnas ett alternativ.

 

Därför behövs en utredning som ser över huruvida staten kan erbjuda ett frigörelsekapital, ett lån med exempelvis samma bestämmelser som CSN-lån. 

 

Utredningen bör se över vilka som ska kunna erhålla stödet, vad stödet ska kunna användas till, storlek på stödet, hur det ska organiseras samt vem samt ansvarig myndighet.

 

 

 

Helena Vilhelmsson (C)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)