Vinstmarginalbeskattning på digitala tjänster och produkter

Motion 2022/23:1675 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa vinstmarginalbeskattning på digitala tjänster och produkter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den som idag, som företag, köper fysiska produkter, exempelvis en bil, från en privatperson, kan dra av momsen från denna vid inköp, precis som moms sedan betalas när produkten säljs vidare. Det handlar helt enkelt om att inte bli beskattad dubbelt och är en grundläggande princip i momsbeskattningen.

 

Detta gäller dock inte digitala tjänster och produkter. Då krävs det att inköpet görs av ett bolag för att momsen ska få dras av. Detta skapar stora problem för den som exempelvis handlar med digitala produkter i ett spel, exempelvis så kallade ”skins”. Det är idag en stor marknad där olika skins kan kosta allt ifrån några kronor till flera tusenlappar. Att behöva betala full moms för en sådan transaktion blir ekonomiskt ogörligt och leder till en omfattande svarthandel eftersom prisskillnaden blir alltför stor att göra det lagligt. Se bifogat exempel nedan.

 

Det skapas också stora problem med bluffmakare, då många kräver förskottsbetalning vid försäljningar mellan privatpersoner, vilket i sin tur kan leda till att den digitala varan inte levereras om säljaren är oseriös. Den typen av risker kan i stort sett elimineras om handeln sker via bolag som kan granskas av användarna.

 

Slutsatsen blir helt enkelt att samma regler som finns för fysiska varor bör gälla digitala varor och tjänster. Vi går mot en allt mer digitaliserad ekonomi och då behöver också lagstiftningen, inte minst den skatterättsliga, uppdateras. Således bör vinstmarginalbeskattning införas även på digitala varor och tjänster.

 

Exempel på hur dagens lagstiftning för digitala produkter fungerar

 

Inköp från bolag:

X köper in ett skins från Y för 1000:-

Säljer det för 1300:-

Då blir momsen 75:-

 

Alltså en vinst på 300 - 75 = 225:-

 

Inköp från privatperson:

X köper in ett skins från Y för 1000:-

Säljer det för 1300:-

Då blir momsen 325:-

 

Alltså en förlust på 25:-

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)