Offentlig information på lättläst svenska

Motion 2022/23:1659 av Anne-Li Sjölund och Ulrika Heie (båda C)

av Anne-Li Sjölund och Ulrika Heie (båda C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regelverk kring lättläst text och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillgänglighet är ett viktigt politiskt mål och rätten att delta i det demokratiska samtalet ska omfatta alla. Demokrati förutsätter att alla ges möjlighet att delta på sina villkor. Det är rimligt att all relevant offentlig information, som riktar sig till medborgarna, också ska publiceras på lättläst svenska. Det är viktigt för många grupper som exempelvis personer med intellektuell funktionsnedsättning och nya svenskar med ett annat modersmål.

 

Inte minst under 2020 har det viktigt med tillgänglig och förståelig information. Information om covid-19 har varit och fortfarande är viktig att kunna nå och ta till sig för alla. Här kan man till exempel på Folkhälsomyndighetens hemsida få information på lättläst svenska. Dock måste man först förstå att man ska gå via länken till information på teckenspråk för att finna länk vidare till den lättlästa texten.

 

Regelverket kring krav på lättläst text behöver förtydligas och stärkas. Offentliga handlingar liksom annan information från stat, region och kommun bör alltid kunna fås på lättläst svenska när så önskas. Den lättlästa texten måste då också vara lätt tillgänglig och lätt att hitta till. Det är en fråga om demokrati och allas lika rätt till delaktighet i vårt samhälle.

 

 

 

 

Anne-Li Sjölund (C)

Ulrika Heie (C)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)