Certifiering av tjänsteföretag

Motion 2022/23:1658 av Anders Ådahl och Ulrika Heie (båda C)

av Anders Ådahl och Ulrika Heie (båda C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en utveckling av rutavdraget till att gälla för hushållens alla köpta tjänster i anslutning till hemmet av certifierade leverantörer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rutavdraget ökar år från år enligt siffror från Skatteverket. Fler som köper tjänster, fler som jobbar i branschen och fler företag som nyanställer. Rutreformen har skapat möjligheter för familjer att klara vardagen, den har frigjort tid för jobb och ökade inkomster samt lett till att svarta jobb har blivit vita. Många med svag anknytning till arbetsmarknaden har kommit in på arbetsmarknaden tack vare rutavdraget. Därför är det mycket välkommet att rutavdraget nu kommer utökas ytterligare.

Istället för gränsdragningar och tolkningar så borde rutavdraget utvecklas så att avdragsrätt för hushållens alla köpta tjänster i anslutning till hemmet införs. Genom införandet av en utökad avdragsrätt från rut till att gälla hushållens alla köpta tjänster av certifierade leverantörer så skulle nya tjänster, som inte erbjuds idag, få möjlighet att växa fram. Gränsdragning av vad som är tillåtet för avdraget skulle istället ersättas av en certifiering av företagen. Med en generell avdragsrätt skulle nya tjänster kunna utvecklas friare, styrda av behoven. Rutavdraget har visat vilka positiva effekter det blir när skattekilarna minskar och tjänsteutbudet växer. Det skulle gynna en hållbar ekonomi där konsumtion styrs mot tjänster, reparationer och dylikt istället för av varor.

Jag föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning om hur avdragsrätt för hushållens alla köpta tjänster i anslutning till hemmet av certifierade leverantörer skulle kunna utformas.

 

 

 

Anders Ådahl (C)

Ulrika Heie (C)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)