AP-fondernas investeringar

Motion 2022/23:1644 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att AP-fonderna inte ska investera i företag som lobbar för fossila bränslen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Klimatet kräver att vi skyndsamt styr bort våra samhällen från fossilt till förnybart. AP-fonderna är en stor kapitalförvaltare och oerhört viktiga för våra framtida pensioner men också för de globala marknaderna. Hur våra pensionspengar placeras har en stor påverkan på marknaden och därmed klimatet. Första till Fjärde AP-fonderna har lagkrav på att agera föredömligt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Investeringar ska främja hållbarhet och vara i linje med de internationella konventioner som Sverige skrivit under. AP-fonderna redovisar förändring i koldioxidintensitet som följer på ändrad portföljmix.

 

Riksdagen har nu behandlat regeringens proposition utifrån utvärderingen av AP-fondernas verksamhet t.o.m.  2020. Därmed har även Sjätte AP-fondens uppdrag förtydligats och likställts med kravet på Första till Fjärde AP-fonden att agera föredömligt. Självklart måste även Sjunde AP-fonden omfattas av samma krav. Det är uppenbart att det i takt med skärpta krav på övergång från fossilt till förnybart växer intresset för att lobba för det fossila och mot klimatet. Klimatlobbying håller på att bli ett nytt slagfält för institutionella investerare. Och oljeintressenterna satsar allt mer. Uppgifter från Proxy Insight talar om att klimatlobbying väntas öka från 21,9% 2019 till 47,2 % i år.

 

Mot denna bakgrund skulle AP-fonderna kunna ges i uppdrag inte bara att investera i enlighet med de internationella konventioner vi skrivit under utan faktiskt förtydliga att de inte skall investera i företag som aktivt ägnar sig åt lobbying för det fossila och mot klimatåtaganden som t ex Exxon och Chevron.

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)