Sanering av gamla industrier

Motion 2022/23:1640 av Martina Johansson (C)

av Martina Johansson (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning om hur befintliga intäkter kan omfördelas för att bidra till sanering av miljöskadliga gamla industribyggnader och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Runt om i landet finns det gamla nedlagda industrier och områden med bland annat gamla byggnader står och förfaller. I de allra flesta fallen är det förmodligen det bästa för miljön om de rivs och saneras.

Tyvärr finns det inte ägare till dessa områden, i alla fall inte som kan ta ansvar för saneringen, och det är svårt att i efterhand konstruera något som gör att de aktuella företagen kan stå för kostnaden.

Trots allt så finns dessa områden och vi skulle behöva hitta ett sätt att kunna sanera områdena utan att aktuell kommun och region behöver ta hela kostnaden för detta.

 

Vi skulle behöva hitta ett sätt att finanseria detta genom att omfördela någon del av de intäkter staten får för miljöavgifter eller sanktionsavgifter.

 

Jag anser att regeringen tillsätter en utredning som tittar på hur staten kan bidra till att riva och sanera gamla industribyggnader. Det skulle bidra till en bättre miljö och dessa områden skulle kunna användas till nya verksamheter eller kanske nya bostadsområden.

 

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)