Bättre tillgång på cykelvägar

Motion 2022/23:1639 av Martina Johansson (C)

av Martina Johansson (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att ge i uppdrag till Trafikverket att öka fokuset på cykelvägar på landsbygden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trafiksäkerheten ökar för många trafikanter och 0-visionen i trafiken är till stor hjälp. Med fördel byggs många olika vägar om i Sörmland och övriga landet. Fokuset är att göra vägarna tryggare och säkrare för bilister när man bygger samman samhällen. När vi bygger nya vägar och bostadsområden i staden så är cykelvägen ett naturligt inslag, men tyvärr är det inte samma sak på landsbygden.

 

När vägarna blir mer ”bilsäkra” på landsbygden görs de nästan omöjliga för cyklister. Att cykla på en 2+1 väg är omöjligt vilket gör att de som tidigare cyklat, eller kan tänka sig att börja cykla på tex en elcykel inte kan göra det. I takt med ökade bränslekostnader så är det fler som kan tänka sig att ta sig till och från jobbet på ett billigare sätt där just elcykel skulle kunna vara ett alternativ, men som sagt är det i praktiken omöjligt.

 

Att cykla till och från jobbet ger flera vinster. Minskade kostnader för den som inte åker bil, bättre hälsa för samma person samtidigt som vi minskar de fossila utsläppen från trafiken.

 

Av den anledningen vill jag att regeringen i sitt uppdrag till trafikverket lägger ökat fokus på cykelvägar i sina planeringar tillsammans med kommuner och regioner när ombyggnation eller nybyggnation av vägar sker mellan tätorter.

 

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)