Mer solenergi

Motion 2022/23:1629 av Martina Johansson (C)

av Martina Johansson (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det tillåtet att dra elledningar mellan hus så att man kan nyttja bästa läget för solceller i ett område och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det tillåtet att bygga solpark för egen konsumtion när eget tak inte är lämpligt och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gränsen för när elen från solceller är för eget bruk och när man räknas som producent bör ses över för en ökad flexibilitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Centerpartiet vill ha ett helt förnybart energisystem till 2040. En viktig beståndsdel kommer att vara mikroproduktion av förnybar el. För att skapa förutsättningar för ett helt förnybart energisystem så kommer lokal och småskalig produktion vara en viktig pusselbit. Eftersom alla hus inte är lämpade för solceller krävs ändringar i nuvarande regelsystem och skatter för att det ska bli verklighet.

För att nyttja möjligheterna för solenergi mer och bättre vill vi att fler ska kunna ta del av det genom att det blir tillåtet att dra elledningar mellan husen. På det sättet kan husägare i ett område dela på elen från de soligaste och därmed bästa taken, vilket inte är tillåtet i dag. Om inget tak i kvarteret lämpar sig för solceller ska man dessutom kunna göra gemensam sak och investera i en solpark med solenergiproduktion, som man sedan gemensamt konsumerar. Tyvärr är detta inte tillåtet i dag.

Gränsdragningen är idag skarp mellan den el man producerar för eget bruk och när man säljer den på nätet. En viktig gräns för att skapa rättvisa konkurrensvillkor. Men gränsen är så skarp att en längre tids sjukdom eller andra omständigheter man inte råder över kan göra att man hamnar i en annan beskattning, och då får det ekonomiskt negativa konsekvenser. Att göra det flexiblare genom att produktion kan räknas över en längre tid eller öppna för undantag bör ses över.

Med mer tillåtande regelverk för ledningar och var anläggningen är belägen blir det fler investeringar som räknas som egen konsumtion istället för produktion, vilket gör det mer lönsamt och intressant för fler att investera i förnybar energi.

Alla förslagen är riktade mot hushållen för att få till stånd och öka de privata investeringarna för att öka mikroproduktionen av förnybar el för att uppnå målet om ett helt förnybart energisystem till 2040. Detta bör ges regeringen tillkänna.

 

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)