Tryggare studietid för studenter

Motion 2022/23:1607 av Stina Larsson (C)

av Stina Larsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att studenter ska inkluderas i socialförsäkringarna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De flesta människor blir näst intill chockade när de inser hur otrygga studenter är vid sjukdom, arbetslöshet och föräldraskap. Inkludering i socialförsäkringarna är för de flesta en självklarhet idag. Det är därför svårt att tro att en så stor grupp som studenter har en så bristfällig inkludering i skyddsnäten. Men sjukskrivning under sommaren innebär att studenten står utan någon som helst inkomst.

En student som blir förälder förväntas klara sig på 4 000 kronor efter skatt. En student som blir arbetslös efter examen får leva på sparade pengar, släktingar eller ekonomiskt bistånd. När allt fler väljer att studera vidare krävs det socialförsäkringar som fungerar även för studenter. Det är dags att vi skapar hållbara och heltäckande regler som ger studenter en tryggare studietid och förutsättningar för fler att ta en examen. 

 

 

 

Stina Larsson (C)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)