En strategi för elflyget – kan gynna Skavsta

Motion 2022/23:1590 av Sofia Amloh m.fl. (S)

av Sofia Amloh m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell strategi för elflyg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I den senaste klimatrapporten ”AR6 Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change”/”Att begränsa klimatförändringen” från FN:s klimatpanel IPCC som presenterades i april 2022, kan vi läsa om hur världen kan förhindra att temperaturökningen överstiger 1,5 grader. Budskapet är kristallklart – läget är akut, gapet för att ligga i linje med 1,5-gradersmålet växer och utsläppen ökar globalt. Drastiska utsläppsminskningar krävs. Länder som Sverige behöver gå före och sätta konkreta utsläppsbudgetar Den tid vi har på oss att begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader, vilket är en strävan i Parisavtalet, håller på att ta slut.

En stor utsläppskälla är transportsektorn. Ur klimatsynpunkt är flyget det sämsta transportmedlet. Flyget är dock samtidigt det effektivaste sättet att snabbt resa långa sträckor. Även med utbyggnad av järnvägen kommer Sverige ha behov av såväl inrikes- som utrikesflyg. Då står förhoppningen till att med ny teknik minska flygets klimatpåverkan.

Det mest intressanta alternativet just nu är elflyget. Det sker mycket på det teknikområdet. Sverige borde dock kunna göra betydligt mer för att utveckla elflyg. Med tanke på vår industritradition, vår kompetens, vår teknik och våra förutsättningar med ett glest befolkat land med långa avstånd borde vi ta täten i denna för klimatet så viktiga teknikutveckling.

I Norge har man redan en plan för introduktionen av elflyg. Det borde naturligtvis även Sverige ha. Vi vill se en svensk strategi på plats så snart som möjligt. Sverige behöver en strategi för utbyggt elflyg.

Flera utvecklingsprojekt siktar nu på elflyg med kapacitet på 100 passagerare som kan flyga 100 mil. Det skulle fungera för svenskt inrikesflyg men även för en del av utrikesflyget. Då nås nämligen en stor del av våra grannländer.

Skavsta flygplats i Nyköpings kommun borde kunna spela en viktig roll när det gäller elflyget. Läget söder om Stockholm kortar flygresor mot kontinenten jämfört med Arlanda och Bromma. Just avståndet kommer inledningsvis att vara den svåra nöten att knäcka. Till de flesta utrikes destinationer söderut vinner man 10–15 mil från Skavsta jämfört med Arlanda och Bromma. Det kommer vara betydelsefullt inte minst med tanke på den gigantiska satsning på ny stambana med Ostlänken och nytt stationsläge vid Skavsta flygplats, vilket bör beaktas när man tar fram en ny elflygsstrategi.

 

 

Sofia Amloh (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Fredrik Olovsson (S)

Hans Ekström (S)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)