Snabbare tillståndsprocess

Motion 2022/23:1588 av Sofia Amloh m.fl. (S)

av Sofia Amloh m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en snabbare och effektivare tillståndsprocess, där större hänsyn till klimatvinster tas, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ståltillverkning vid SSAB står idag för en betydande del av den svenska – och finska - koldioxidutsläppen. SSAB:s avancerade stålproduktion ger med den gamla tekniken omfattande negativ miljöpåverkan.

Men genom den nya svenska tekniken för att producera stål kommer SSAB att vända verkligheten 180 grader och bli ett miljöföredöme. Koldioxidutsläppen i Sverige kommer att minska med tio procent, vilket är en stor framgång i kampen för bättre miljö, samtidigt som de finska utsläppen minskar med sju procent.

Den nya tekniken Hybrit innebär att man kan framställa stål utan kol. Men tekniken kräver mycket stora mängder elektricitet. Mer el kräver nya kraftledningar.

Genom ett samarbete mellan SSAB, LKAB och Vattenfall förändras nu stålproduktionsprocessen med Hybrit – Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology.

Den nya tekniken innebär att istället för det traditionella kokskolet används väte tillverkat av fossilfri el. Genom en process kallad direktreducering ersätts den masugnsprocess som används idag. Processen sker istället i en elektrisk ljusbågsugn. Restprodukten blir vatten som kan återvinnas för produktionen av vätgas.

Därmed stärks företagens konkurrenskraft genom att de går före i klimatomställningen. Det gynnar inte bara företagen utan hela Sverige.

Det är något som många andra länder tittar på och vill ta efter. Oxelösund är först ut inom SSAB med att ställa om till hållbar produktion. Koldioxidutsläppen i Oxelösund minskar med över 80 procent. Målet är att Oxelösund ska bli först i världen med att leverera fossilfritt stål, och det redan 2026.

Tidigare i höst kom viktiga beslut. Energimarknadsinspektionen gav sitt godkännande till en ny luftburen ledning baserat på att ledningsnätet behöver vara säkert, tillförlitligt och effektivt. Nu är det viktigt att myndigheter och domstolar hanterar ärendet och överklagandeprocessen effektivt och skyndsamt.

Vi behöver ställa om vårt samhälle snabbare om vi ska klara klimatmålen. Svensk industri är en del av lösningen - inte problemet. Industrin var ryggraden när vi byggde folkhemmet och nu ska vi använda industrin för en klimatomställning som kan bidra till tillväxt och utveckling och skapa nya jobb i hela Sverige. Den svenska industrin har goda förutsättningar att vara världsledande i klimatomställningen.

SSAB:s och hela Sveriges basindustris gröna omställning har en revolutionerade betydelse för klimatet men också under en lång tid framöver för konkurrenskraften. Det handlar om tusentals jobb. SSAB:s omställning i Oxelösund är i stort behov av en kraftledning för den elförsörjning som den koldioxidfria stålproduktionen kräver, och den behövs redan nu.

Det handlar om klimatet, jobben och den gröna omställningen för hela Sverige.

Det är av yttersta vikt att viktig och nödvändig teknikomställning blir av. För varje dag kraftledningen försenas kommer Sverige längre ifrån att klara klimatmålen. Det är önskvärt att snåriga tillståndsprocesser inte försenar satsningen ännu mer. Här krävs ett omtag av gällande regelverk, tillståndsprocessen behöver effektiviseras och gå snabbare. Det krävs bättre samordning och större hänsyn till klimatnyttan bör beaktas i tillståndsprocessen.

 

 

Sofia Amloh (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Hans Ekström (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)