Krav på ljudnivåer från idrottsanläggningar

Motion 2022/23:1576 av Ingemar Kihlström (KD)

av Ingemar Kihlström (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra maximal tillåten ljudnivå för idrottsanläggningar till samma nivå som gäller för väg och järnväg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dagens samhälle finns det en problematik för idrottsföreningar utifrån de krav på maximala ljudnivåer som är satta i de allmänna råd som gäller för offentlig verksamhet.

Eftersom ljud från idrottsanläggningar klassas som verksamhetsbuller gäller att den maximala nivå på ljud är 45 dBA helg och natt samt 55 dBA på dagtid vid närliggande bostadsfasader vilket både försvårar verksamheten samt kan ställa krav på kostsamma åtgärder för att idrottsföreningens verksamhet skall kunna bedrivas. Då idrottsföreningarna utgör en viktig del i samhället och också bedriver ett stort och viktigt ungdomsarbete finns det en samhällsvinst i att förenkla föreningarnas verksamhet genom att förändra kraven på maximala ljudnivåerna. För väg och järnväg är motsvarande krav vid närliggande bostadsfasader för maximal ljudnivå 55 dBA helg/natt resp. 60 dBA dagtid. Kravnivåerna för idrottsföreningar bör därför ändras till samma kravnivå på 55 dBA helg/natt samt 60 dBA dagtid som idag gäller för väg och järnväg.

 

 

 

Ingemar Kihlström (KD)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)