Trygghet för skyddsombud

Motion 2022/23:1558 av Aida Birinxhiku m.fl. (S)

av Aida Birinxhiku m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av tryggheten för skyddsombud och tillkännager detta för regeringen.

Motivering 

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. I det arbetet har skyddsombuden en central roll. Skyddsombuden bidrar till tryggare och säkrare arbetsplatser där människor kan jobba utan att skadas, slitas ut eller bli sjuka.

De regionala skyddsombuden gör varje år fler än 50 000 arbetsplatsbesök över hela Sverige. Deras arbete är avgörande för att öka säkerheten och minska riskerna för olyckor på arbetsplatser. Skyddsombudens arbete handlar ytterst om att rädda liv.

För att klara sitt uppdrag som avsett är det viktigt att skyddsombudet har en stark och trygg ställning. Därför är det oroväckande att allt fler LO-förbund uppger att arbetsmiljön för skyddsombuden har försämrats. Skyddsombud hotas, trakasseras och hindras att utföra sitt uppdrag på flera arbetsplatser runt om i landet. Allt fler skyddsombud vittnar om att både arbetsgivare och kollegor hindrar deras uppdrag. Mörkertalen är dessutom stora. Samtidigt finns det även politiska krafter som vill underminera skyddsombudens arbete och deras ställning på arbetsplatsen. Det kan vi inte acceptera. Därför behövs det en översyn av tryggheten för de som utför sitt uppdrag som skyddsombud.

 

 

Aida Birinxhiku (S)

Adnan Dibrani (S)

Jennie Nilsson (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)