Tryggheten i socialförsäkringssystemen

Motion 2022/23:1557 av Aida Birinxhiku m.fl. (S)

av Aida Birinxhiku m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra tryggheten i socialförsäkringssystemen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbete för människor är bland det viktigaste för att vi ska kunna ha och uppehålla vår välfärd, men också för att människor ska ha en bra tillvaro. Välfärd skapar trygghet, vilket är avgörande för vanliga löntagare på arbetsmarknaden. Vår generella välfärd är grunden för ett starkt samhälle. Det bygger på en gemensam grundtanke om att alla ger efter förmåga och får efter behov.

Vi betalar när vi är friska och får tillbaka när vi är sjuka. Syftet med våra gemensamma socialförsäkringssystem är att ge trygghet när livet förändras. I socialförsäkringssystemet finns ett antal ben som är viktiga för löntagarna. Det är pensionsförsäkringen, sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen samt arbetslöshetsförsäkringen.

Ett tryggt socialförsäkringssystem förutsätter att människan är i centrum. Det är oacceptabelt att människor i behov av sjukförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring inte får någon sådan utbetald då de hamnar mellan stolarna och slussas fram och tillbaka mellan myndigheter. Det måste finns en god samverkan mellan inblandade myndigheter. Naturligtvis ska processen och handläggningen av stödet även vara rättssäkert och effektivt. Fusk ska inte förekomma.

Socialförsäkringssystemet är en viktig grundpelare i bygget av ett starkt och tryggt samhälle. Därför måste vi förbättra tryggheten i socialförsäkringssystemet för löntagare.

 

 

Aida Birinxhiku (S)

Adnan Dibrani (S)

Jennie Nilsson (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)