Vargjakt

Motion 2022/23:1546 av Patrik Björck (S)

av Patrik Björck (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att genom jakt och andra åtgärder få ned antalet vargar för att nå det av riksdagen beslutade målet på 170–270 individer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen har beslutat att antalet vargar i Sverige skall vara 170–270 individer. Idag är verkligheten att antalet vargar är mångdubbelt fler än de av riksdagen beslutade antalet. Detta skapar stora problem på landsbygden och inte minst ett misstroende mot myndigheter och beslutsfattare. Det rimliga borde vara att vi genom att öppna upp för jakt på varg i Sverige minskade stammen ned till de mål som riksdagen satt. Därefter bör det lokala inflytandet över vargstammen ses över och läggas så nära de som drabbas av vargen som möjligt.

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)