Strategi för mobiltelefonitäckning

Motion 2022/23:1526 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

av Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en strategi för mobiltelefonitäckning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mobiltelefonin har verkligen förändrat vår vardag och är ett givet redskap och hjälpmedel för en majoritet av Sveriges befolkning. Tyvärr är det dock många på landsbygden som fortfarande inte har tillfredsställande täckning trots att vi skriver år 2022. Dessutom fortsätter Telia att montera ner den sista livlinan, nämligen kopparnätet till den analoga telefonin. Det är ingen tvekan om att vi ska hänga med i den fantastiska utvecklingen som mobiltelefonin ger oss, men då måste möjligheter ges till hela Sveriges befolkning, oavsett var man bor. I det dagliga livet förväntas man ha en mobiltelefon för att kunna hantera olika tjänster, använda mobilt bank-id etc. Dessutom är det ett viktigt arbetsredskap för många företagare som jobbar och verkar på landsbygden. Det som är än viktigare är att mobiltelefonen ger oss en trygghet om vi råkar ut för olyckor eller sjukdom.

 

En strategi måste tas fram för hur vi ska få täckning i hela Sverige där människor bor och vägar går fram. Det ger dessutom en viktig signal att vi menar allvar med att ”Hela Sverige ska leva”.

 

Utöver detta måste också mobilmasterna snarast säkras med nödström så att inte ett enkelt strömavbrott förhindrar oss att kontakta 112 vid till exempel sjukdom, brand eller liknande.

 

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)