Stöd till folkparker

Motion 2022/23:1518 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till ett nationellt bidrag till folkparker och samlingslokaler och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Folkparker som samlingsplatser har varit viktiga för att människor ska kunna umgås, motionera och ha roligt tillsammans. De har också varit en mötesplats för civilsamhället och därmed haft en demokratibyggande funktion.

 

Folkparkerna har nu gått in i en omfattande ekonomisk kris till följd av coronapandemin. Samtidigt behövs parkernas lokala samlingslokaler mer än någonsin när vi nu fått en kraftigt ökad arbetslöshet i Sverige. Människors möjlighet att på ett enkelt sätt träffas har minskat betänkligt, framför allt på landsbygden.

 

Om dörrarna till landets folkparker tvingas att slå igen vore det en stor förlust för lokalsamhället och visionen om en levande landsbygd i Sverige. De mötesplatser som folkparker utgör och de arrangemang man tillhandahåller är viktiga för att ge människor tillgång till kultur men också för de hälsoeffekter som kommer av att ha en knytpunkt för social samvaro. När samhället öppnar upp igen måste folkparkerna finnas där.

 

I dag finns det inget riktat stöd till folkparkerna från varken stat eller kommun på det sätt som det finns för exempelvis samlingslokaler. Många folkparker är i behov av såväl upprustning som modernisering för att möta framtidens krav, och det finns mycket få bidrag att söka för dessa ändamål. Folkparkerna är till största delen ideella organisationer som hanteras som näringsverksamhet och inte en del av kulturlivet.

 

Vi bör utreda möjligheten att skapa ett nationellt bidrag till folkparker/samlingslokaler för att inte denna delen av vår samhällsfunktion ska försvinna.

 

Att utreda möjligheten för ett nationellt bidrag till Folkparker/samlingslokaler.

 

 

 

Larry Söder (KD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)