Synskadades rätt till färdtjänst

Motion 2022/23:1517 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att synskadade ska omfattas av rätten till tillstånd för färdtjänst och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna till en modernisering av färdtjänstlagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under förra mandatperioden 20182022 lades ett utredningsuppdrag på Trafikanalys att utreda Lag (1997:736) om färdtjänst så att synskadade och blinda åter skulle omfattas av rätten till tillstånd till färdtjänst. Detta efter att det stod klart att Region Skåne och Region Stockholm börjat neka synskadade tillstånd och efter att Högsta förvaltningsdomstolen inte meddelat prövningstillstånd i ett antal fall som rört avslag för synskadade att erhålla färdtjänsttillstånd.

Nekandet av färdtjänst leder till orimliga konsekvenser för blinda och synskadade som inte kan förflytta sig. Detta innebär att synskadade och blinda inte kan komma till sitt arbete, sina studier, sin skola eller till mataffären för att handla. Många synskadade upplever också att villkoren, samt kommunernas och regionernas förutsättningar att ta ut avgift, har försämrat värdet på ett tillstånd så till den grad att det inte går att vara delaktig. Därtill är man inte är garanterad som enskild att få hjälp från dörr till dörr av färdtjänst. Enskilda kan behöva betala upp emot 8 500 kr/månad för att resa till arbetet och tillbaka alternativt nekas ta färdtjänst över kommungränsen. Färdtjänsten är en förutsättning för personer med funktionsnedsättning att kunna leva och verka som andra och är realiserande av de rättigheter som stadgas i Funktionsrättskonventionen.

 

 

 

 

Larry Söder (KD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)