Översyn av momssatserna

Motion 2022/23:1512 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av momsskattesatserna i syfte att förenkla mervärdesskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Momssystemet är krångligt och ibland även svårbegripligt. I undersökningar bland företagare så ligger momsreglerna i toppen för administrativa bördan. För att underlätta för människor att starta, driva och utveckla företag så måste vi se över momssystemet, så det blir enklare. Idag har vi ett system där det finns momssatser på 6,12 och 25 procent. Till det ska vi lägga även de verksamheter som är momsfria.

Ett momssystem borde vara enkelt att göra rätt samt begripligt varför man har den ena eller andra momssatsen. Idag är momssystemet krångligt, full med undantag och svårt för den enskilde att förstå sig på. Staten borde inrikta sig på att ta bort undantagen och bredda skattebasen, i syfte att göra momsen mer överskådlig och lättbegriplig och en enhetlig momsskattesats. Denna fråga bör därför utredas.

 

 

 

Larry Söder (KD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)