Dubblerat barnbidrag

Motion 2022/23:1509 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att dubblera barnbidraget och samtidigt göra inkomsten beskattningsbar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många barnfamiljer har svårt att få ekonomin att gå ihop.

SBC gjorde en undersökning och konstatera att nästan 3 procent av barnen i Sverige lever i familjer med varaktigt låga inkomster. Det blir ungefär 44 000 barn som lever i denna situation i Sverige. Den främsta orsaken till situationen är att föräldrarna inte är etablerade på arbetsmarknaden. En politik som är inriktad på arbete och att underlätta för företagen att anställa är nödvändig. Men barnbidragets värde har under lång tid urholkats och bör få en möjlighet att ses över. För en del familjer är barnbidraget ett viktigt tillskott samtidigt som andra familjer har en mer gynnsam situation.

I en ordning där barnbidraget dubblerades och beskattas som en inkomst, så skulle de som har ett större behov av tillskottet få mer i barnbidrag netto och de som har en mer gynnsam situation få betala större delen i skatt. En sådan reform skulle gynna de ekonomiskt svagare familjerna och om möjligt några barn få en något bättre uppväxt rent ekonomiskt.

 

 

 

Larry Söder (KD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)