Införande av tjänstemannaansvar

Motion 2022/23:1508 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på utökat straffrättsligt ansvar för tjänstefel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen har behandlat frågan kring tjänstemannaansvar och uppmanat regeringen att återkomma med förslag kring utökat ansvar för tjänstefel. (betänkande 2017/18:KU37)

 

Trots propåer från riksdagen så underlåter regeringen att återkomma i ärendet och helt sonika struntar i riksdagens beslut.

 

Ett utökat straffrättsligt ansvar för tjänstefel skulle öka möjligheterna till en mer rättssäker behandling samt öka medborgarens förtroende för samhällsverksamheterna. De offentliga är till för medborgaren och således borde man kunna stå till svars för sina handlingar.

 

Det är angeläget att regeringen återkommer i ärendet och lämnar ett förslag till riksdagen, så det blir verklighet. Eftersom det dröjer så är det dags att återigen påpeka för regeringen att riksdagen inte har ändrat uppfattning.

 

 

 

Larry Söder (KD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)