Grundlagsfäst public service

Motion 2022/23:1503 av Hanna Westerén (S)

av Hanna Westerén (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur public services uppdrag och oberoende kan grundlagsfästas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Public service är radio och tv i allmänhetens tjänst. De finansieras av oss alla och ska ha ett utbud för alla. Public service ska vara oberoende av staten och andra maktsfärer och bedriva en självständig verksamhet. Den senaste tiden har dock präglats av en hårdnad ton mot public service.

Vi lever i en tid då flödet av information växer dramatiskt. Parallellt växer även flödet av desinformation och rykten. Behovet av opartisk och saklig information, som public service har i uppdrag att ge, har aldrig varit större än nu.

Public service är en central institution för att motverka polarisering; dess oberoende och generella uppdrag bör grundlagsfästas.

 

 

Hanna Westerén (S)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)