Grönt flyg

Motion 2022/23:150 av Eva Lindh (S)

av Eva Lindh (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utöka satsningarna på grönt flyg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att klara klimatkrisen genom att modernisera Sverige och ställa om till ett fossilfritt Sverige är en viktig vision för framtiden. Kunskapen finns i vårt land och bör utvecklas ännu mer – det gynnar såväl klimatet som jobben. Genom att Sverige går före och investerar i grön teknik stärks våra företags konkurrenskraft.

Att arbeta för att ta fram nya hållbara flygbränslen är ett exempel på hur vi kan agera mot klimatkrisen och samtidigt stärka vår konkurrenskraft. Det innebär stora möjligheter för Sverige. Svenskt biobränsle och framtagandet av nya hållbara flygbränslen bör utvecklas här där kunnandet finns. Det kan innebära många nya arbetstillfällen. EU har tagit fram en plan för hållbara bränslen i flygsektorn och det är en signal om att trycket och efterfrågan på grönt flygbränsle kommer att öka i framtiden.

Vi behöver minska vårt flygande men flyget har och kommer fortsatt att ha en betydande roll för att knyta samman regioner där avstånden är långa och valmöjligheterna få. Särskilt där det inte finns rimliga alternativ till flyget. Därför är det avgörande att nu ta fram gröna flygbränslen.

Klimatkrisen har redan drabbat vår värld på så många sätt. Vi måste nu öka takten för att minska utsläppen och klara klimatmålen. Därför måste vi stärka investeringarna i gröna alternativ såsom grönt flyg.

 

 

Eva Lindh (S)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-16 Granskad: 2022-11-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare