Familje- och jourhem

Motion 2022/23:1484 av Aida Birinxhiku m.fl. (S)

av Aida Birinxhiku m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en regelförändring så att kommuner ges möjligheter att anställa familje- och jourhem och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Socialförvaltningarna i Halland har svårt att rekrytera familje- och jourhem. De har därför gått ut med en gemensam kampanj för att rekrytera nya familje- och jourhem (fortsättningsvis benämnda som familjehem). Det är svårare att rekrytera i dag då det på marknaden blir fler och fler konsulentstödda familjehem. Det rör sig om privata företag som anställer familjerna som ersätts med lön, vilket kommuner enligt nuvarande regelverk inte får göra. Kommuners familjehem får inte bedrivas yrkesmässigt och de får inte anställa familjehemmen. Ersättning får endast utgå som arvode.

När till exempel Socialförvaltningen i Falkenberg inte har tillräckligt med egna arvoderade familjehem finns inget annat val än att anlita konsulentstödda. De privata familjehemmen kostar kommunen upp till tre gånger så mycket jämfört med vad de egna idag får i arvode.

Konsulentstödda familjehem får lön som är pensions- och sjukpenninggrundande liksom tjänstepensions- och A-kassegrundande. Kommunens familjehemsarvoden är pensions- och sjukpenninggrundande men berättigar inte till tjänstepension. Familjehemsuppdraget ger heller inte rätt till A-kassa, men räknas som så kallad "överhoppningsbar tid" på samma sätt som vård av barn. Kommuners arvoderade familjehem har mycket sämre förmåner samtidigt som det kostar ca tre gånger så mycket när Socialförvaltningarna tvingas anlita konsulentstödda familjehem. Vi vill därför att en regelförändring genomförs så att kommuner ges möjligheter att anställa familje- och jourhem.

 

 

Aida Birinxhiku (S)

Adnan Dibrani (S)

Jennie Nilsson (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)