Återfallsförebyggande arbete

Motion 2022/23:1437 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)

av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återfallsförebyggande arbete för att skydda tredje person och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En förhållandevis liten grupp personer, under 100 personer i hela landet enligt rättspsykiatrin i Region Syd, har en historik av grova brott med extremt hög återfallsrisk i våldsbrottslighet. Det kan röra sig om våldsbrott mot både kända och okända eller ständiga återfall i mordbränder.

För att hindra de här personerna att återfalla i grov våldsbrottslighet krävs samverkan mellan ett flertal aktörer i samhället, till exempel kommun, region, kriminalvård, civilsamhället samt polis. Ett sådant samarbete kan ha inriktning att lösa problematik på att bra sätt för en person som lämnat t ex en anstaltsvistelse efter att ha avtjänat ett fängelsestraff.

I vårt grannland Norge samverkar man och bygger upp samarbete med olika aktörer inom sjukvård och kommuner för att sekretesshindren ska bli färre, och man ser en vinst i att lättare få del av behövlig information. Samarbetet inom polis, kommun/region/sjukvård och psykiatrin har lett till att man hittat bra lösningar för ett klientel som ofta tidigare har ”fallit mellan stolarna”.

För att förhindra återfall i grov brottslighet, och därigenom skydda för tredje person för att bli utsatt för brott behöver samverkan bli betydligt bättre än idag. Det finns anledning att se över hur det återfallsförebyggande arbetet fungerar.

 

 

Monica Haider (S)

Tomas Eneroth (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)