Ändra civilstånd

Motion 2022/23:1436 av Monica Haider (S)

av Monica Haider (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det möjligt att ändra civilstånd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns civilstånden:

  • ogift (aldrig varit gift eller haft registrerad partner)
  • gift eller registrerad partner
  • änka, änkling eller efterlevande partner
  • skild eller skild partner

Idag går det inte att själv ansöka om att ändra sitt civilstånd. Det innebär att om en person till exempel blir änka eller skiljer sig vid 20 års ålder är civilståndet änka eller skild resten av livet, såvida personen inte gifter om sig. Det vore rimligt att få ändra till ogift om man inte kan identifiera sig som till exempel änka.

Systemet med civilstånd känns dessutom gammalt och förlegat och borde ses över. Det kanske även ska finnas andra civilstånd som till exempel ensamstående och sambo.

 

 

Monica Haider (S)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)