Kosovos medborgarskap

Motion 2022/23:1431 av Adnan Dibrani (S)

av Adnan Dibrani (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att Skatteverket i sin hantering ska erkänna medborgare i staten Kosovo som sådana, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den 17 februari 2008 antog parlamentet i Kosovo en förklaring om självständighet. Sverige erkände Kosovo som självständig stat den 4 mars 2008. Medborgare i Kosovo har emellertid per automatik också medborgarskap i Serbien, eftersom Serbien fortfarande felaktigt betraktar Kosovo som en del av Serbien.

Det svenska Skatteverket registrerar fortfarande medborgare från Kosovo som serbiska medborgare mot deras vilja. Skatteverket hänvisar till att det inte kan frånta eller tilldela någon ett medborgarskap. Det är normalt en rimlig inställning men om en person har ett dubbelt utländskt medborgarskap och anger en tydlig vilja om vilket medborgarskap hen vill ha registrerat i folkbokföringen så är det märkligt att Skatteverket går emot denna vilja. Många från Kosovo uppfattar det som att Skatteverket försöker pådyvla dem ett serbiskt medborgarskap.

I och med att Sverige erkänt Kosovo som stat är det självklart att detta även registreras hos Skatteverket. Riksdagen bör ställa sig bakom uppmaningen till regeringen att verka för att Kosovos medborgare registreras som sådana i folkbokföringen.

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)