Tillsyn inom servicenäringen

Motion 2022/23:1404 av Malin Höglund och Crister Carlsson (båda M)

av Malin Höglund och Crister Carlsson (båda M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en differentiering av tillsynskostnader för butiker så att inte servicenäringen på landsbygden och obemannade butiker missgynnas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Landsbygden ska leva och hela Sverige ska leva; då behövs en politik som går från ord till handling.

Idag handlar en allt större del av befolkningen på stora köpcentrum där så är möjligt eller i de centrala delarna på orten. Landsbygdens stora utmaningar är i dag hur man möter ökad konkurrens från köpcentrum samtidigt som man vill att handeln i byn ska finnas kvar.

I många byar har man gått samman och bildat en ekonomisk förening för att butiken ska finnas kvar. Obemannade butiker har också börjat dyka upp på flera ställen runt om i Sverige, och där loggar man in med hjälp av sin telefon och gör sina inköp via en app. Därmed möjliggörs service för medborgarna. Att en lanthandel eller en obemannad butik betalar samma kostnad för exempelvis tillsyn som större handlare är orimligt. En översyn bör därför göras så tillsynskostnader för servicenäringen samt för obemannade butiker ses över för att möjliggöra att de kommer finnas kvar.

 

 

Malin Höglund (M)

Crister Carlsson (M)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)