En samlad socialförsäkringsmyndighet

Motion 2022/23:1398 av Mathias Bengtsson (KD)

av Mathias Bengtsson (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en samlad socialförsäkringsmyndighet i enlighet med motionens intentioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett fantastiskt välfärdsland där vi gemensamt har försäkringar, förmåner och bidrag för de medborgare som behöver ekonomiskt stöd i tider av föräldraledighet, sjukdom, arbetslöshet eller hög ålder.

 

Det finns dock två stora problem i vårt socialförsäkringssystem, som drabbar de svagaste och gynnar de bedrägliga.

 

Det första problemet rör tillgängligheten, stuprören och administrationen. Uttrycket ”Man måste vara frisk för att orka vara sjukskriven” passar alltför ofta bra in gällande kontakten med försäkringskassan.

 

Inte sällan kan det finnas flera former av ekonomiskt stöd eller försäkring som berör medborgaren, vilket kan leda till utförsäkringar, osäkerhet och att man fastnar mellan stolarna. Om man både är sjuk och arbetslös? Eller föräldraledig som blir sjuk som sedan leder till en arbetslöshet?

 

Att leta sig fram i försäkringsvillkoren, se till att alla rutor blir rätt ikryssade, att läkaren använder rätt formuleringar och att själv leta upp de bidrag eller förmåner man har rätt till är för många en oövervinnerlig uppgift.

 

Det andra problemet berör också stuprören, fast här lämpligare beskrivet som brandväggarna eller skyddsmurarna. För myndigheterna som utdelar medel från försäkringar, förmåner och bidrag kommunicerar inte med varandra. Det möjliggör ett utnyttjande av systemet.

 

I flera kommuner görs satsningar mot välfärdskriminaliteten. Bland annat i Borlänge gjordes en insats i somras där det kommunala bostadsföretaget, socialtjänsten och Skatteverket samarbetade för att klarlägga vem eller vilka som bor på olika adresser. Genom att kontrollera om verkligheten överensstämmer med den bokförda får man ett verktyg till att kontrollera grunderna för utbetalning av olika bidrag.

 

Regeringen vill inrätta en ny myndighet för systemövergripande kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen. Dessutom ska ytterligare medel anvisas till berörda myndigheter för att bekämpa fel och fusk och för att förstärka arbetet mot arbetslivskriminalitet.

 

Det är jättebra att regeringen ser problemet med välfärdsbrottsligheten, för det utarmar våra resurser, lockar till sig ekonomiska brottslingar och minskar vår tilltro till samhällets funktioner. Långsiktigt vore det dock önskvärt med en gemensam socialförsäkringsmyndighet där man söker stöd och får sin rätt prövad.

 

En enda myndighet som handlägger ansökan, prövning och utbetalning. Då finns det inga system att spela ut mot varandra, att utnyttja. Det skulle även säkerställa att medborgare som har behov av samhällets stöd enbart behöver ha kontakt med en myndighet som guidar dem rätt och ger dem tillgång till möjliga försäkringsförmåner.

Regeringen bör se över möjligheterna till en samlad socialförsäkringsmyndighet som handlägger ansökan, prövning och utbetalning av de bidrag och förmåner som vår välfärdsstat erbjuder våra medborgare. För medborgarnas rätt och för att motverka välfärdsbrott.

 

 

 

Mathias Bengtsson (KD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)