Den demokratiska kontrollen över bilbesiktningen

Motion 2022/23:1375 av Linnéa Wickman m.fl. (S)

av Linnéa Wickman m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att återreglera bilbesiktningen samt överväga ytterligare åtgärder som stärker tillgången till bilbesiktning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

 

Privatiseringen av bilprovningen har varit ett skolboksexempel på en privatisering av statlig myndighetsutövning som slagit fel. Det har skapats stora orättvisor där framförallt storstäderna fått en rejält ökad tillgång till bilprovning, samtidigt som den ambulerande bilprovningen som tidigare fanns i Norrlands inland för att säkra rimlig tillgång och avstånd för de som bor där har försvunnit. Det är ingen förvånande utveckling eftersom marknadens principer får råda snarare än ett gemensamt och solidariskt samhällsansvar för att säkra geografisk närhet och tillgången till service även i mer glesbefolkade delar av landet.

Samtidigt har priset för bilprovning gått upp rejält, som en följd av att både vinst måste tas ut och för den ökade bekvämligheten där fler tider kommit till och fler stationer måste betalas av i stort sett samma objekt. Vinsterna av privatiseringen har till stor del tillfallit storstäderna, men det har skett till en stor kostnad för många som bor utanför större städer. Det är en orättvisa som måste utjämnas och helt enkelt inte rimligt med tanke på att bilbesiktning omfattar alla Sveriges bilägare.

Steg bör tas för att återreglera bilprovningen och åtgärder ses över som kan stärka tillgänglighet i landsbygd och glesbygd. I grunden handlar det om att samhället behöver återta den demokratiska kontrollen för att alla oavsett bostadsort ska ha en rimlig närhet till bilprovningen.

 

 

Linnéa Wickman (S)

Jim Svensk Larm (S)

Kristoffer Lindberg (S)

Sanna Backeskog (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)