Begravningsverksamhet

Motion 2022/23:1367 av Dan Hovskär (KD)

av Dan Hovskär (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillsätta en utredning om huruvida Svenska kyrkan bör bedriva egna begravningsbyråer samtidigt som de erhåller positionen som huvudman för begravningsverksamheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige är Svenska kyrkan huvudman för begravningsverksamheten. Idag finansieras begravningsverksamheten med den enhetliga begravningsavgiften medan Svenska kyrkans församlingsverksamhet finansieras via kyrkoavgiften. Det ställs hårda krav på särredovisning av kostnaderna för respektive verksamheter.

Sedan många år tillbaka har Svenska Kyrkan startat en egen begravningsbyrå.

 

Svenska Kyrkan har under många år yttrat på kyrkomötet att de inte ämnar att bedriva någon begravningsverksamhet vilket de flesta församlingar har respekterat. Det har framkommit att kyrkmötet ämnar att ändra sin åsikt i frågan om begravningsbyråer för att uppmuntra församlingar att starta begravningsbyråer. Att tillåta församlingar att driva begravningsbyrå är ett dåligt förslag och detta behöver ses över.

 

Svenska Kyrkan har varit en jättebra huvudman över begravningsverksamheten, men de kommer bli en stor konkurrent mot alla övriga begravningsbyråer i landet. Detta snedvrider konkurrensen och riskerar att försämra utbudet på sikt.

 

Mycket pekar på att Svenska Kyrkan kan komma i konflikt med uppdraget som begravningshuvudman och därför bör de avstå från affärsverksamhet. Risken är stor att konkurrensen kommer att snedvridas och därför bör det utredas om Svenska Kyrkan ska bedriva egna begravningsbyråer.

 

 

 

Dan Hovskär (KD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)