Arbetsmarknadspolitiska insatser i form av utbildningar

Motion 2022/23:1362 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ökade möjligheter till arbetsmarknadspolitiska insatser genom bl.a. utökade möjligheter till studier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För Socialdemokraterna är utbildning nyckeln till frihet och tillväxt. I ett starkt samhälle finns utbildningsmöjligheter för alla – oavsett var i landet du bor eller var du befinner dig i livet. Utbildning och kunskap ger oss som individer möjlighet att förverkliga våra drömmar och är samtidigt en förutsättning för att Sverige ska vara ett konkurrenskraftigt land.

Investeringar i utbildning lägger grunden för jobb och välfärd.

Ända sedan vi fick regeringsmakten har utbildningsfrågorna varit i fokus. Genom politiska beslut har det sedan 2014 skapats 160 000 nya utbildningsplatser inom alla delar av utbildningsväsendet.

Möjligheter till livslångt lärande är grunden i arbetsmarknadspolitiken. En sådan stor viktig reform blir omställningsstödet som möjliggör studier för yrkesverksamma personer.

För oss socialdemokrater är möjligheten till egen försörjning genom arbete ett av grundfundamenten i vår politik och därför måste utbildningsmöjligheterna vara många genom hela livet. Det ska vara enkelt att lära om och lära nytt oavsett om du vill byta yrkeskarriär mitt i livet, är långtidsarbetslös eller nyanländ.

Därför är vi bekymrade att i stadsbudgeten gällande i år togs medel bort för extratjänster och introduktionsjobb av den borgerliga majoriteten i riksdagen. Nu har den högerkonservativa regeringen i sitt budgetförslag valt att minska på utbildningsplatser och ta bort möjligheten för vård-och omsorgspersonal att vidareutbilda sig på betald arbetstid efter 2023.

Här är arbetsmarknadsutbildning så viktig. Likaså har extratjänster varit framgångsrika för att tillexempel få nyanlända med kort studie- och yrkesbakgrund i arbete likväl som de bidrar till att man får in en fot på arbetsmarknaden och samtidigt blir en del i ett socialt sammanhang. Många av extratjänsterna har också handlat om de arbetsuppgifter som vanligtvis inte hinns med i slimmade organisationer men som betyder så mycket för de som möts av dessa.

Fortsatt utbyggnad av arbetsmarknadsutbildning och extratjänster är alltid en prioritet för vårt parti.

 

 

Mikael Dahlqvist (S)

Gunilla Svantorp (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Sofia Skönnbrink (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)