Införande tidsgränser för språktolk

Motion 2022/23:136 av Robert Stenkvist och Anders Alftberg (båda SD)

av Robert Stenkvist och Anders Alftberg (båda SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att efter samråd med regeringen införa tidsgräns för användandet av samhällsfinansierad språktolk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna anser att det svenska språket är nyckeln in till det svenska samhället.

Därför det är inte försvarbart att personer som bott i detta land tio, femton och till och med tjugo år använder sig av språktolk finansierad av samhället. Jag förstår och accepterar att språktolk måste finnas för dem som är nyanlända och har bott i Sverige en kortare tid. Vi tycker däremot att det är en moralisk skyldighet att lära sig språket i det landet man själv har valt att bosätta sig i.

En rimlig gräns för vistelse i landet borde sättas för att erhålla en samhällsfinansierad tolk. Denna tidsgräns för rätt till språktolk bör sättas i samband med förhandlingar med regeringen i enlighet med Tidö-avtalets anda. Ett generöst förslag är att tidsgräns sätts till högst fem år för offentligt finansierad tolk. Är man i behov av språktolk efter denna tidsperiod får man bekosta denna själv. Vad gäller personer som av medicinska skäl har tappat sin förmåga att uttrycka sig på sitt nya språk får självklart undantag göras i enlighet med vad som förhandlas fram i enlighet med Tidö-avtalet.

Detta är ett sätt för oss att ställa krav på en motprestation gentemot dem som kommit till vårt land och tar del av allt vad vårt land har att erbjuda.

 

 

 

Robert Stenkvist (SD)

Anders Alftberg (SD)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-16 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)