Elpriser

Motion 2022/23:1340 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)

av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det angelägna i att frågan om elprisområden ses över och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med vinterns intågande rusar elpriserna i höjden. Under hösten har jag blivit kontaktad av flera familjer och företag som känner stor oro på grund av de höga elpriserna. Under året har elpriset i Värmland elprisområde (3) varit lika högt som i Sveriges dyraste elprisområde (4)i södra Sverige. De dyra priserna får enormt stora konsekvenser för våra hushåll och våra företag. Ökad produktion av planerbar el och fortsatt utbyggnad av elnäten är en självklarhet. Lika självklart borde det vara att hela Sverige ska ha samma förutsättningar när det gäller elpriserna. Hushållens och företagens rop på hjälp måste besvaras. Elpriserna är någonting som bekymrar många värmländska familjer och företag. På grund av kriget i Ukraina så drabbas Sverige av Putinpriser på el, bensin och diesel. Värmlänningarna förbereder sig nu inför vintern och hamstrar ved och pellets för att minska sina elkostnader. Vilket har medfört brist och ökade priser även inom detta område. Många oroar sig för att skriva nya elavtal då priserna ökar och en stor osäkerhet råder. Flera elbolag erbjuder för närvarande inte heller fasta avtal.

Handelskammaren i Värmland rapporterar att elintensiva företag är mycket hårt drabbade av de höga elpriserna. Som exempel nämns elkostnader som har ökat från 70 till 250 tkr på en månad. Detta medför att mindre företag nu riskerar att slås ut. Hotell och konferensanläggningar möter stora utmaningar då man har kylrum, restaurangkök och pooler som bidrar till ökade elkostnader när priset nu kraftigt skjuter i höjden. Flera företag inom industrin lägger om sin skiftgång och övergår till nattskift då elpriserna är lägre. Vilket kan vara en utmaning då man har för få medarbetare.

En Novusundersökning, beställd av Sveriges Radio, visar att sex av tio värmlänningar vill ha samma elpris i hela landet.

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

Mikael Dahlqvist (S)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)