Förbud mot vinstuttag ur svensk skola

Motion 2022/23:1330 av Jim Svensk Larm m.fl. (S)

av Jim Svensk Larm m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda vinstuttag ur svensk skola och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är idag det enda landet i världen där företag tillåts göra vinstuttag från den skattefinansierade skolan. Under lång tid har marknadiseringen av det svenska skolsystemet tillåtits att expandera där den demokratiska kontrollen över skolans utveckling alltmer förflyttats från samhället till stora dominerande skolkoncerner, riskkapitalister och vinstlobbyister. Samtidigt kan vi se hur skolan blivit alltmer ojämlik och förmågan att kompensera för barn- och ungas olika förutsättningar och uppväxtvillkor blivit allt sämre. Lärarrollen har devalverats när elever ses som kunder.

Inget av de problem som finns i svensk skola idag som stök, segregation eller lärarbrist kan lösas om inte vinstjakten stoppas. Varje skattekrona som är avsatta till skolan behöver gå till skolans verksamhet, för ökad trygghet, studiero och kunskapsutveckling. Inte till vinstuttag som åstadkommits genom att snåla in på lärare, lärarlöner, skolbibliotek eller till och med genom hemliga köer som möjliggör diskriminering och att aktivt kunna välja bort elever med särskilda behov som anses vara olönsamma. Denna negativa utveckling av svensk skola drabbar ytterst Sveriges barn- och unga, men trots detta har förslag på förslag från den tidigare socialdemokratiska regeringen för att stoppa marknadsexperimenten ständigt röstats ned i Sveriges riksdag.

Vinstutdelning behöver förbjudas och samhället återta den demokratiska kontrollen så att elever kan välja skola, men skolor aldrig välja elever. Nya skoletableringar får inte bidra till att öka skolsegregationen och kommunerna behöver ha förutsättningar att kunna planera skolverksamheten. Det är också hög tid att fördela skolpengen rättvist så att fristående skolor inte överkompenseras då de till skillnad från kommunala skolor inte har ett lika stort lagstadgat ansvar att säkerställa alla elever i kommunens rätt till utbildning. Ytterst är det eleverna i de kommunala skolorna som drabbas när den kommunala skolan underfinansieras på grund av lagstiftningen bakom ersättningssystemets utformning. Bara genom att göra upp med marknadsexperimenten i svensk skola kan vi vända kunskapsresultaten uppåt och stärka jämlikheten. Ett första viktigt steg är att förbjuda vinstuttag från skattemedel avsedda för skola och utbildning.

 

 

Jim Svensk Larm (S)

Linnéa Wickman (S)

Kristoffer Lindberg (S)

Sanna Backeskog (S)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)