Tillgänglig idrott

Motion 2022/23:132 av Lars Isacsson (S)

av Lars Isacsson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en tillgänglig idrott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En stark idrottsrörelse är en del av den svenska modellen som skapar ett bättre och tryggare Sverige. De ideella krafterna gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera många barn, unga och äldre.

För att främja idrotten kan och bör Sveriges kommuner, ha idrottspolitiska program, skapa allaktivitetsplaner och ha fritidsbanker/sportotek eller liknande där idrottsutrustning lånas ut kostnadsfritt.

Men idrotten är också en fråga om samhällsplanering och där har kommunerna ett mycket stort ansvar med det kommunala planmonopolet. Där måste ytor för idrott och rekreation vara en del i framtagande av översiktsplaner och detaljplaner.

I bostadsområden bör det finnas tillgång till lekplatser, fotbollsplaner, pulkabackar, cykelvägar, upplysta joggingspår, inbjudande promenadvägar, gärna utegym och idrottshallar så att föreningslivet kan blomstra. Det är extra viktigt för barn och unga att det är lätt att motionera och röra på sig i närmiljön, eftersom de annars är beroende av att föräldrarna har tid och möjlighet att skjutsa dem till deras aktiviteter. Idrottsrörelsen är en omistlig del av Sverige och gör ovärderliga insatser för barn och ungdomars hälsa, för välbefinnande, social skolning och integration. För att kunna fortsätta med detta så behöver idrotten en långsiktig och tydlig finansiering.

 

 

Lars Isacsson (S)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-15 Granskad: 2022-11-16 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)