Digitala fakturor

Motion 2022/23:1199 av Åsa Karlsson och Helén Pettersson (båda S)

av Åsa Karlsson och Helén Pettersson (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör utredas om det är möjligt att ge gode man och personer med fullmakt för bankärenden möjlighet att ändra från pappersfaktura till e-faktura och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Personer som behöver stöd i samhället kan få hjälp av en god man. Gode män ska omsorgsfullt utföra sitt uppdrag och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde. Det kan innebära att bevaka rätt, förvalta egendom och eller sörja för person. En god man måste vara kunnig i ekonomi och känna till lagarna som garanterar att huvudmannen får det stöd från samhället som hen har rätt till. 

Ett alternativ till god man är att ge någon man själv väljer fullmakt att företräda dig vid till exempel bankärenden.

Ett problem som kan uppstå för gode män och personer med fullmakt är att huvudmannen/fullmaktsgivaren saknar e-legitimation eller till och med tillgång till internet. God man eller person med fullmakt för bankärenden kan då inte betala huvudmannens räkningar som e-fakturor eller via autogiro utan måste använda pappersfakturor och därmed också betala den fakturaavgift som det innebär.

Detta orsakar onödiga kostnader för huvudmannen/fullmaktsgivaren. Ett exempel på detta är att ett telefonbolag ändrat sina faktureringsintervaller från kvartalsfaktura till månadsfaktura. Bolaget tar ut en faktureringsavgift på 49 kronor per faktura. Det innebär en kostnad på 588 kronor per år. En onödig kostnad och en stor kostnad för personer med låg inkomst eller pension.

Om gode män och personer med fullmakt för bankärenden hade möjlighet att kunna ändra från pappersfaktura till e-faktura skulle denna extra kostnad kunna undvikas.

 

 

Åsa Karlsson (S)

Helén Pettersson (S)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)