Ett demokratiskt statsskick

Motion 2022/23:1194 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

av Teresa Carvalho m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges statsskick och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste seklen har Sverige och Europa haft en enorm utveckling. Vi har gått från krig och fattigdom till fred och demokrati. Under resans gång har vi förändrat mycket. Vi har skapat nya grundlagar, byggt infrastrukturer, släppt medierna fria och infört allmän rösträtt och ett allmänt välfärdssystem. Det är många stora förändringar över en lång period.

Dessvärre har vi missat en grundläggande faktor i vårt land. Trots över 100 år som demokrati utses inte statschefen utifrån demokratiska principer. Istället är det ett ämbete som ärvs. Monarken och dennes förstfödde kan inte heller åtalas för brott de eventuellt skulle begå eller välja religionstillhörighet eller framtida värv.

Det finns många åsikter om monarkins vara eller icke vara. Samtidigt borde det vara en självklarhet i en modern demokrati att alla behandlas lika, så även statschefen. Men framförallt torde en moden demokrati ha ett rakt igenom demokratiskt statsskick där en eventuell statschef också utses utifrån demokratiska principer och tillvägagångssätt.

Därför tycker vi att det är dags att på allvar se över hur vi kan få ett mer demokratiskt statsskick, hur vi representerar Sverige på bästa sätt och hur vi gör alla lika inför lagen.

Det bör på ett parlamentariskt plan formuleras en strategi för hur vi fasar ut monarkin och ersätter den med ett demokratiskt statsskick.

 

 

Teresa Carvalho (S)

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)