Vargföryngringar inom renskötselområdet

Motion 2022/23:119 av Helén Pettersson (S)

av Helén Pettersson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta renskötselns förutsättningar vid vargföryngring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska rovdjursförvaltningen är ett ständigt omtvistat ämne. Balansen ska hållas mellan olika arter i vår fauna, människor ska kunna leva och verka i områden där rovdjur finns, och åsikterna om hur detta ska ske är många.

Renskötseln är en av de verksamheter som är oerhört känslig för rovdjur, där ett stort antal renar dödas och skadas av rovdjur varje år. Vargen orsakar stor skada när den kommer i kontakt med renhjordarna, inte bara för de byten den tar, utan också för att den skingrar hjordarna och orsakar en oerhörd press för renägarna. Rennäringen får redan idag bära stora delar av konsekvenserna för den statliga rovdjurspolitiken i form av ekonomiska förluster, men också i form av ständig oro och en enorm arbetsbörda.

När det gäller huruvida det är möjligt eller ej att tillåta eller eftersträva vargföryngringar inom renskötselområdet har det funnits en samsyn i att vargföryngringar och renskötsel inte är förenligt. Om vi menar allvar med att vi vill att rennäringen ska ha en framtid i vårt land så är det inte möjligt att tillåta vargföryngringar inom eller direkt angränsande till renskötselområdet.

 

 

Helén Pettersson (S)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-15 Granskad: 2022-11-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)