Enhetlig skatt vid förvärvsinkomst

Motion 2022/23:1180 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

av Teresa Carvalho m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur en enhetlig beskattning av förvärvsinkomster kan åstadkommas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När den gamla moderatledda regeringen införde det så kallade jobbskatteavdraget 2007 uppstod en skatteklyfta mellan den som arbetar och den som har annan inkomst. Motivet sades vara att fler skulle vilja arbeta istället för att leva på bidrag, men skillnaden i beskattning som uppstod kan inte betraktas som annat än orättvis. För när det handlar om exempelvis pension, sjukpenning, a-kassa och föräldrapenning är det inte bidrag det är frågan om, utan olika typer av försäkringar.

Ur rättvisesynpunkt finns det ingen rimlighet i att den som av olika orsaker för tillfället inte kan arbeta ska betala högre skatt än den som gör det. Naturligtvis ska det löna sig att arbeta, och det brukar det göra med en heltidslön jämfört med exempelvis pension eller ersättning från socialförsäkringarna. Olika incitament som stimulerar till arbete finns redan inbygga i de här systemen. Dessutom finns en mängd andra starka drivkrafter till att förvärvsarbeta som inte har med graden av beskattning att göra – viljan att göra rätt för sig, till exempel.

Den socialdemokratiska regeringen tog flera steg för att avskaffa den högre beskattningen för pensionärer som innebär att skatteklyftan är helt borta 1 januari 2023 om inga andra beslut fattas. S-regeringen föreslog även att bort den orättvisa skatten för personer som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning, något som dessvärre stoppades av högern i Riksdagen. Och fler orättvisor kvarstår, exempelvis gällande föräldrapenning och a-kassa. Att vi i Sverige beskattar förvärvsinkomster olika är såväl ologiskt som omoraliskt, och sett ur ett medborgarperspektiv finns få, om några, fördelar med detta. Nackdelarna är däremot flera, varav ökade klyftor är den som kanske väger tyngst.

Mot bakgrund av ovanstående bör vi i Sverige sträva efter en enhetlig beskattning av förvärvsinkomster. Detta mål bör övervägas vid en reformering av skattesystemet, om inte ännu tidigare.

 

 

Teresa Carvalho (S)

Johan Andersson (S)

Eva Lindh (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)