En samlad klövviltsförvaltning

Motion 2022/23:1172 av Monica Haider (S)

av Monica Haider (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en samlad klövviltsförvaltning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Viltskador på jord och skog orsakas inte bara av älgen. Älgen beskylls ofta för skadorna i vår skog samtidigt som vi vet att det är det samlade betestrycket som är viktigt och det orsakas av allt vårt klövvilt. I jordbruket är det vildsvin och våra hjortarter som orsakar dom mesta skadorna. Skadetrycket ser olika ut i landet och är beroende av vilka viltarter som finns just där. Därför är det viktigt med en regional förvaltning där man fattar beslut nära dom det berör.  Idag har vi en älgförvaltning och rovdjursförvaltning som hanteras av viltförvaltningsdelegationerna regionalt. Vi behöver förvalta alla våra klövviltsarter. Detta kan göras genom ett utökat uppdrag till viltförvaltningsdelegationerna. Så att vi kan säkerställa att dom olika djurarternas tryck på skogen och jordbruket är i balans. Därför är det viktigt med en samlad klövviltsförvaltning i Sverige. I viltförvaltningsdelegationerna finns representanter från hela samhället och besluten fattas regionalt.

 

 

Monica Haider (S)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)