En trygg och human sjukförsäkring med individen i centrum

Motion 2022/23:1151 av Clara Aranda m.fl. (SD)

av Clara Aranda m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2022/23:1151

av Clara Aranda m.fl. (SD)

En trygg och human sjukförsäkring med individen i centrum

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Övergripande förändringar för en mer human, trygg och flexibel sjukförsäkring

En mer human sjukförsäkring

Parlamentarisk kommitté

Högre kvalitet i utredningar och bedömningar

Utred möjlighet till kompensation

Skräddarsydd sjukskrivningsgrad

Flexibel sjukskrivning

Förbättra skyddet för SGI

Utred sammanslagning av myndigheter

Utred bredare koordineringsinsats

Digitala läkarbesök och hyrläkare i sjukskrivningsprocessen

Stoppa bidragsfusk

Sjukfrånvaro och psykisk ohälsa

Förebyggande och hälsofrämjande insatser vid psykiatriska diagnoser

Ökad kompetens och stärkt stöd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (36)