Tillståndsplikt för utförande av laserbehandling

Motion 2022/23:1150 av Angelika Bengtsson (SD)

av Angelika Bengtsson (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa tillstånd för att få utföra laserbehandling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skönhetsbranschen är en bransch som ökar sin omsättning årligen och den fortsätter att växa. Tv-programmet Plus (5 november 2015) på SVT uppmärksammade ett fall där en kund blivit skadad under en laserbehandling. Kunden hade gått till en salong för behandling. Personen som utövat behandlingen hade inte varit utbildad och hade ingen större kännedom om riskfaktorer såsom brännskador och andra skador.

 

Idag finns inget krav på utbildning hos den som utför laserbehandling (källa: Strålsäkerhetsmyndigheten). Som kund har man ett stort ansvar att själv göra en bakgrundskontroll på personen som utför behandlingen för att få en säker upplevelse och inte bli märkt för livet med en otrevlig upplevelse och ärr som påminnelse.

 

Titlar som diplomerad eller certifierad får användas av vem som helst och är därför ingen garanti för innehav av kompetens inom området. Inte heller ordet klinik är ett skyddat begrepp. Detta kan vi läsa på myndighetens egen hemsida.

 

Det finns ingen tillståndsplikt idag inom skönhetsbranschen som avser användning av laser som en behandlingsmetod. Det är helt orimligt. Myndigheten har endast tillsynsansvar, men med en växande bransch ökar antalet användare och tyvärr även antalet oseriösa aktörer.

 

Jag vill därför med denna motion att alla utbildade inom den kosmetiska branschen ska söka tillstånd för att kunna erbjuda en säker laserbehandling på salong. Detta är även ett steg i rätt riktning om att försöka få bort de oseriösa aktörerna inom branschen.

 

 

 

Angelika Bengtsson (SD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)