Gemensam databas för besiktigade fordon inom EU

Motion 2022/23:1139 av David Perez (SD)

av David Perez (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en gemensam databas för besiktigade fordon inom EU och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utan bilen stannar Sverige. Vårt land är beroende av både bil och kollektivtrafik för ett fungerande samhälle. I ett avlångt land med låg befolkningstäthet faller det naturligt att personbilar behövs för uträttandet av både arbete, nöjen och allt där emellan. Bilen är en källa till frihet och är även en källa till glädje bland bilentusiaster.

 

Trafiksäkerheten hos fordonen säkerställs genom att dessa besiktigas inom fastställd tid beroende på fordonstyp och årsmodell. De fordon som inte uppfyller nödvändiga krav beläggs med körförbud. Fordon med körförbud får bara köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation eller för en kontrollbesiktning.

 

Den senaste tiden har det skett en oroande utveckling inom området. Allt fler utländska fordon dyker upp på svenska vägar vilket ställer tuffa krav på både trafikpolis och tull. Dessa myndigheter saknar dessvärre både resurser och personal för att säkerställa att fordonen uppfyller grundläggande säkerhetskrav eller om de är i kördugligt skick, något som tillgodoses vid en fordonsbesiktning. Det finns således fordon i trafik som enligt gemensamma EU regler kan utgöra en fara i trafiken. Detta skulle kunna motverkas om det funnits en gemensam databas för fordonsbesiktning på EU nivå i likhet med det som finns i respektive medlemsland. På så sätt kan behörig myndighet snabbt tillgodose om fordonen besiktigats och vid behov ta fordonet ur trafik.  

 

   

 

 

 

David Perez (SD)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)